Our Grapes ExpertsName Place State Phone  
Mr. Digambar E. Gade NASIK-2 Maharashtra 9552723419
Mr. Muniswamy Gowda CHIKKABALLAPUR Karnataka 8971812236
Mr. Mahipal Jaswant Tawar Nasik Maharashtra 9657369370
Mr. Ganesh Katkar SANGLI Maharashtra 9922077554
Mr. Kuldeep D. Katkar KAVATHEMAHAKAL Maharashtra 9970501056
Mr. Amol Bachhav NARAYANGOAN Maharashtra 9970068571
Mr. Mayur Mane BARAMATI Maharashtra 9975588782
Mr. Pandit S. Mule SOLAPUR Maharashtra 9860050609
Mr. Biroba Tukaram Garale Bagalkot Karnataka 9980388859